Rólunk

Karisz Kisebbségi Egyesület

        A szervezet 2007-ben jött létre. Működési terültünk regionális szintű.

  • Egyesületünk legfontosabb célja a figyelem felhívás a rohamosan romló gyermekek- és ifjúsági élethelyzetek növekedésére, továbbá a válságban lévő családok helyzetének a javítása. Minél tágabb körben igyekszünk ezt a társadalmi problémát ismertetni, előterjeszteni mivel a rászorulók száma fokozottan nő.  Segítséget nyújtunk azon családoknak, akik krízishelyzetben vannak. Munkánk során törekszünk ezeknek a problémáknak a prevenciójára, felszámolására illetve megoldására.
  • Elhivatottságunknak érezzük a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolását, reszocializációjukban történő aktív tevékenykedést, segítségnyújtást, mert meggyőződésünk, hogy  megfelelő szakmai segítséggel feltudnak zárkózni, valamint a   társadalom által elfogadott norma rendszer szerint tudnának élni. Továbbá az állami gondozott gyermekek szociális helyzetének illetőleg a  körülményeik javításában is részt veszünk. Jogsegély szolgálat működik egyesületünknél, amely által a kliensek megfelelő információkhoz, segítségnyújtáshoz jutnak.
  • Szem előtt tartjuk továbbá együttműködni esetlegesen azon állami szervekkel, amelyek a gyermekek védelmével, nevelésével hivatásszerűen foglalkoznak, ezenfelül legfőbb célunk felhívni a figyelmet a társadalomban fokozottan bővülő és egyre jobban, szélesebb körben kiterjedő, elhatalmasodó diszkriminációra, amely azon gyermekeket, családokat érint akik, etnikailag, bőrszínileg, nemzeti vagy társadalmi származásukat tekintve folyamatosan egyfajta megbélyegzéssel, hátránnyal és egyéb negatív  megkülönböztetéssel szembesülnek. Ezt a társadalmi problémát, szakadékot szeretnénk visszaszorítani és megszüntetni. Emiatt is tarjuk fő feladatunknak, hogy ezeknek a családoknak biztosítsunk felnőtt képzés keretein belül tanfolyamokat, szakirányú továbbképzéseket, mert úgy gondoljuk, hogy ha a munkaerő piacnak megfelelő végzettséget szereznek nagyobb eséllyel találnak munkahelyet. Hosszú távon terveink között szerepel esetlegesen a munkahely megteremtés is, ezáltal  és lehetőséget adva a felzárkózásra, a munkanélküliség megszüntetésére. Igyekszünk lehetőséget teremteni,segíteni egy jobb, nívósabb élet megteremtéséhez, eléréséhez.
  • Kulcsfontosságú feladata egyesületünknek a gyermekek tanulási lehetőségeinek elősegítése, támogatása, felkarolása. Ezenkívül figyelemmel kísérjük és segítjük azokat a kitörési pontokat, amelyben egy roma fiatal tehetséges, úgymint a sport, a zene, a művészet illetve egyéb adottságokat beleértve.
  • A közösségfejlesztés, a kapcsolatteremtés szintén nélkülözhetetlen, hiszen ezeknek a klienseknek szükségük van a megerősítésre. Szükséges olyan programok, rendezvények szervezése, amelyek lehetővé teszik, hogy betekintést nyerjenek, hogy hogyan lehet hasznosan ugyanakkor kellemesen eltölteni a rendelkezésre álló szabadidőt.
  • Megalakulásunk óta folyamatos karitatív munkát végzünk: ruhaosztás, cipőosztás, élelmiszerosztás stb. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek és ifjúsági program valósuljon meg ennek érdekében többféle programot szervezünk: táboroztatás, táncház, sportrendezvények, vetélkedők, roma nyelv tanulása/tanítása, és hagyományok megismertetését célzó programok.