Energiatakarékosság a mindennapokban

A Karisz Kisebbségi Egyesület 4.856.164.-Ft támogatást nyert a
KEHOP-5.4.1-16-2016-00485 számú Energiatakarékosság a mindennapokban c. projekt megvalósítására.

A projekt megvalósítás célja, hogy az Egyesület a tevékenységeivel hozzájáruljon az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növeléséhez. A helyi társadalom széles és aktív részvételével elősegítsék az erőforrások megőrzését, a környezetterhelés megelőzését, hozzájáruljanak a szemléletformáláshoz. A lakosság körében megismertessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket és változtassanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásain.

A támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezésének dátuma: 2020.09.30.

 

Rendezvényeink:

 

Letölthető anyagok:

Széchenyi 2020- Kohéziós Alap logo