Vetélkedő Somogyvámoson - 2020.09.28.

Sorban állnak a gyerekek és csinálják a feladatot

2020.09.28-án Somogyvámoson játékos vetélkedőt szervezetünk, melyen alsó tagozatos diákok vettek részt. A vetélkedő alkalmával kérdések segítségével felmértük a résztvevők ismereteit az újrahasznosítás, az energia- és anyagtakarékosság terén. A gyermekek előzetes ismereteire alapozva állítottuk össze a feladatokat, amelyeket a csapatok az egyes állomásoknál oldottak meg. A feladatok témakörei a környezetismeret, az energiaigények csökkentése, az energiatudatos életmód , az újrahasznosítás tárgyköréből kerültek ki. Minden állomásnál voltak elméleti kérdések és gyakorlati feladatok is.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sorban állnak a gyerekek és hátra adják a labdátVidám hangulatban telik a verseny, nevetnek a gyerekekCélba dobás tobozokkalLengő teke, üres üvegekbőlAz egyes csapat tesztet tölt kiA kettes csapat tesztet tölta hármas csapat tesztet tölt