Somogyvámos

Vetélkedő Somogyvámoson - 2020.09.28.

2020.09.28-án Somogyvámoson játékos vetélkedőt szervezetünk, melyen alsó tagozatos diákok vettek részt. A vetélkedő alkalmával kérdések segítségével felmértük a résztvevők ismereteit az újrahasznosítás, az energia- és anyagtakarékosság terén. A gyermekek előzetes ismereteire alapozva állítottuk össze a feladatokat, amelyeket a csapatok az egyes állomásoknál oldottak meg. A feladatok témakörei a környezetismeret, az energiaigények csökkentése, az energiatudatos életmód , az újrahasznosítás tárgyköréből kerültek ki. Minden állomásnál voltak elméleti kérdések és gyakorlati feladatok is.

Rajzverseny Somogyvámoson - 2020.09.23.

2020.09.23-án Somogyvámoson rajzverseny szerveztünk a megújuló energiákról. A rajzversenyre beküldésre kerülő műveket pedagógusokból álló zsűri bírálta el. Eredményhirdetéskor gratuláltunk a legjobb művek alkotóinak és megdicsértük a munkájukat. A verseny során a résztvevők végig gondolták a környezetvédelem és az energiatakarékosság kérdéseit. A legkisebbek a legjobban rajzban tudják kifejezni magukat.

 

 

Somogyvámos Interaktív előadások gyerekeknek - 2020.01.30.

Az általános iskolás gyerekek megismerkedhetnek a különböző (megújuló és nem megújuló) energiahordozók előnyeivel, hátrányaival. Részletesen foglalkozunk a szél-, víz-, és napenergia „begyűjtésének”, tárolásának technikáival. A környezetvédelem a különböző hulladékokkal káros hatásaikkal, azok helyes gyűjtésével. Az előadás végén kérdőívvel ellenőrizzük le az ismeretátadás hatékonyságát.

 

 

Kézműves foglalkozás Somogyvámoson

2019.12.14-én Somogyvámoson kézműves foglalkozást tartottunk gyerekeknek. A kézműves foglalkozás témája a megújuló energiák. A célcsoport az alsó tagozatos gyerekek 15 fő. A program során gyerekekkel áttekintettük az energiatermelés módjait, különös tekintettel a megújuló energiákra. Újrahasznosított anyagokból (újságpapír, wc papír guriga), melyet a gyermekek gyűjtöttek szél kerekek elkészítésére került sor. Az elkészítéshez szükséges eszközöket (olló, ragasztó, stb.) az Egyesület biztosította.  

 

 

Interaktív előadás a megújuló energiára épülő lehetőségekről - Somogyvámos 2019.10.02 KEHOP

Somogyvámoson 2019. október másodikán interaktív előadást tartottunk. Az önkormányzati  dolgozók számára bemutatásra kerültek a jelenlegi legmodernebb technológiák mellett a mindenki számára elérhető megújuló energiára épülő lehetőségek. Bemutattuk a vidéki háztartások költségének nagy részét kitevő energiaköltség csökkentésének lehetőségeit. Sor került a rendelkezésre álló műszaki megoldások  bemutatása (hőszigetelés, szellőzés, napenergia HMV rendszerek, stb.). Ezt követően a résztvevők az elhangzottakból készült kérdőívet töltöttek ki.